fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image

MUDr. Jana Vyhlídková

Dosažené vzdělání:

  • Gymnázium Ostrov
  • LF UK Plzeň – Všeobecné lékařství
  • Atestace I.stupně z pediatrie
  • Nástavbová atestace z neonatologie
  • Specializovaná způsobilost v oboru PLDD
  • Diplom celoživotního vzdělávání ČLK

Zaměstnání:

  • Dětské oddělení Nemocnice Ostrov (do roku 1993)
  • Dětské oddělení Nemocnice Karlovy Vary – neonatologie, JIP pro nedonošené novorozence (do roku 2011)
  • Od roku 1999 privátní dětská ordinace + pohotovostní služba
  • Pediatr v Krajském dětském domově Karlovy Vary pro děti do 3 let


Zpět